Добре дошли в счетоводна кантора ГРАНД

safe-office.com----icon-accountants-12В днешно време счетоводството често се описва като “езикът на бизнеса”, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие и може да се използва за вземане на икономически решения.

В България повечето счетоводни системи в предприятията са от типа финансово счетоводство, тъй като създаваната информация е предимно за ползване от външните потребители с превес на данъчни и други държавни органи (в т.ч. националната статистика) и банки кредитори.

Финансовото счетоводството е обект на нормативно регулиране от страна на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Двете основни категории стандарти са: Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) и МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) (МСФО, IFRS).

Счетоводна кантора  ГРАНД – гр. Пловдив разполага с експерти по Национални и Международни стандарти.

Независимо от големината на Вашият бизнес ние можем да Ви предложим най-добрата цена и най-качественото обслужване.